Wanneer u een afspraak maakt voor een behandeling bij DC Haarzorg gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Bij een kleurbehandeling of een omvorming (permanent) maken wij gebruik van een handdoek en een kapmantel. Deze dienen als beschermmiddel voor kleding. Wij zijn niet aansprakelijk voor door de klant gemaakte vlekken in de kleding, bijvoorbeeld door plotselinge bewegingen of onbewuste handelingen. Wij vertrouwen erop dat er rekening wordt gehouden met de kleding keuze voor een chemische behandeling.

Bent u onverhoopt niet tevreden over het resultaat van de kappersbehandeling, heeft u de mogelijkheid om dit binnen een week na de afspraak aan ons kenbaar te maken, ofwel telefonisch of per e-mail zodat wij dit kosteloos kunnen corrigeren. Bij kleurbehandelingen en vergelijkbare behandelingen geldt een termijn van 2 weken. Bij een omvorming behandeling (permanent) geldt een termijn van 3 weken.

Onze prijzen zijn inclusief BTW

Bij betalingen via overboeking per factuur hanteert DC Haarzorg een standaard betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

DC Haarzorg is gerechtigd de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan deze beschikbaar te stellen.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Klant een Consument is. Wanneer na herinnering of aanmaning niet tot betaling over gegaan wordt, zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

Aan informatie op de website en/of social media kunnen geen rechten ontleend worden.